தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை

factory (8)
factory (9)
factory (1)
factory (10)
factory (3)
factory (11)
FATORY-TOUR-1
FATORY-TOUR2
factory (6)

கண்காட்சி

Canton-Fair

கேன்டன்-சிகப்பு

COVERINGS

கவர்கள்

Italian Stone Exhibition

MARMOMACC

Xiamen Stone Exhibition (1)

ஜியாமென் கல் கண்காட்சி

Xiamen Stone Exhibition (3)

ஜியாமென் கல் கண்காட்சி

Xiamen Stone Exhibition (2)

ஜியாமென் கல் கண்காட்சி

சான்றிதழ்

certificate (1)
certificate (2)
certificate (3)